Home » Coaching voor samengestelde gezinnen

Coaching voor samengestelde gezinnen 

Je krijgt begrip en erkenning voor ieders unieke plek binnen het samengestelde gezin en dat creëert rust en harmonie voor de toekomst!

Een harmonieus nieuw samengesteld gezin heb je niet vanzelf, dit doe je samen met je partner en de kinderen het vraagt inzet van jullie allemaal. 

Coaching voor samengestelde gezinnen richt zich dus niet alleen op de stiefouder, maar juist op het geheel en iedereen die deel uit maakt van het samengestelde gezin.

 

Er zijn verschillende hobbels waar je tegenaan kunt lopen als je deel uit maakt van een samengesteld gezin

 • Verschillen in opvoeding
 • Mag je als stiefouder wel mee opvoeden?
 • Invloed van de ex-partners of de omgeving
 • De kinderen kunnen elkaar niet leuk vinden?
 • Er veel spanningen zijn en totaal geen harmonie
 • Je een leegte voelt, je voelt je niet thuis

Er zijn nog vele andere hulpvragen mogelijk en ieder samengesteld gezin is dan ook uniek in wat het nodig heeft. 

 

Samen vormen jullie samen een samengesteld gezin maar na verloop van tijd komen er vragen en gevoelens in je op zoals; doe ik het wel goed, waarom voel ik me niet gezien, voel je je buitengesloten of mis je de verbinding met elkaar en zo zijn er nog vele gevoelens en vragen die er kunnen en mogen zijn.

Deze gevoelens en vragen kunnen je overvallen en je hebt het gevoel uit balans te raken, je raakt verder en verder van elkaar verwijderd  en er komen gevoelens van eenzaamheid of angst om elkaar kwijt te raken en dat is nu juist wat je niet wilt.

In deze periode dat we allemaal meer thuiswerken en kinderen ook meer thuisonderwijs volgen lopen soms de spanningen onder elkaar soms nog sneller op en is het juist van belang om op tijd hulp te durven vragen om te voorkomen dat je nog verder van elkaar verwijderd raakt met opnieuw een scheiding als gevolg.

 

Tijdens deze coachgesprekken bied ik je het volgende:

 • Praktische tips voor een mooie weg naar een harmonieuzer samengesteld gezin
 • Inzicht in je eigen patronen en communicatie
 • Heldere afspraken naar elkaar toe
 • Inzicht in de dynamiek en valkuilen die er zijn 
 • Bewustwording van  ieders rol, taak en verantwoordelijkheden van ieder lid van het samengestelde gezin